Amaç

İlkeleri ve devrimleri ile ülkemizi aydınlatan ulu önder Atatürk’ün de mezunu olduğu şanlı Kara Harp Okulunun, Cumhuriyet değerlerine bağlı 1990 Mezunları Derneği; üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, yardımlaşma olanakları yaratmayı ve geliştirmeyi, üyeleri ile bunlardan ebediyete intikal edenlerin anne, baba, eş ve çocuklarından gereksinimi olanlara her türlü maddi ve manevi destek sağlamayı, tüzükte belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gelir artırıcı çalışmalarda bulunmayı amaç edinir. Bu genel amaçlar kapsamında ayrıca;

–    Üyelerinden ihtiyacı olanlara Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, derneğin imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardım yapmak,

–    Üyelerin birbiriyle haberleşebilmesini sağlamak maksadıyla kendi içerisinde bir haberleşme ağı tesis etmek ve devam ettirmek,

–    Üyeler ile üye olmasa bile Kara Harp Okulu 1990 mezunu olanlardan, her ne sebeple olursa olsun muhtaç duruma düşmüş ve bilhassa vefat eden veya ağır bir hastalık nedeniyle çalışamayacak durumda olanların durumlarını tespit ederek kendilerine veya anne, baba, eş ve çocuklarına yardım etmek üzere yardım kampanyaları düzenlemek ve bu kampanyalarla elde edilen gelirin tamamını masraf ve kesinti olmaksızın adına kampanya yapılana teslim etmek,

– Dernek üyelerinden çocukları üniversite öğrenimi gören ve yeterli maddi olanağı olmayanların, okul dönemlerindeki çocuklarına Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, derneğin maddi imkanları ölçüsünde öğrenim bursu vermek,

–    Üye olup olmadığına bakılmaksızın Kara Harp Okulu 1990 mezunu şehitlerin anne, baba, eş ve çocuklarına özel günlerde manevi destekte bulunmak, bu çerçevede Anneler Günü, Babalar Günü veya doğum günlerinde hediyeler göndermek,

–    Üye olup olmadığına bakılmaksızın Kara Harp Okulu 1990 mezunu şehitler ile, müteveffa ve yardıma muhtaç üyelerin anne, baba, eş ve çocuklarına; talepleri halinde, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla, derneğin mali imkanları ölçüsünde yeterli düzeyde nakdi ve ayni yardım yapmak, –    Vefat, düğün vb. gibi özel günlerde dernek adına çelenk/çiçek göndermek ve gazetelere ilan vermek amaçlanmıştır.

Vefat, düğün vb. gibi özel günlerde dernek adına çelenk/çiçek göndermek ve gazetelere ilan vermek amaçlanmıştır.