Kullanıcı Sözleşmesi


İşbu site Kuralları ve üyelik sözleşmesi site kurallarını düzenlemekte olup bu sözleşme okunmadan kabul edilmeden siteye üye olunamaz veya üye olmadan da olsa sitede işlem yapılamaz, yapıldığında aşağıda belirtilen tüm kurallar kabul edilmiş sayılır. Bu sitede işlem yaptığınızda işbu site kuralları ve üyelik sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Siteyi kullanmanız veya üye olmanız halinde aşağıdaki maddeleri kabul etmiş sayılırsınız.
GİRİŞ
Bu sitenin logosu, işim hakkı ve içeriğine ilişkin tüm hakları kho1990.org ’a aittir. Siteyi 18 yaşından küçüklerin kullanması velisinin iznine bağlıdır.
1.TANIMLAR VE ÖZEL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.1 kho1990.org: Dernek alanında faaliyet gösteren kurumları kullanıcıya çeşitli form ve formatlarda sunan bir web sitesidir.
1.2. Site Yönetimi : Site üzerinde değişiklik, yayına koyma, yayından alma vb. gibi her türlü hak ve kullanım yetkisi olan, kendisini site üzerinde ilgili sayfada tanıtan yapıdır.
1.3. Kullanıcı : kho1990.org web sitesini kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
1.4. Üye : kho1990.org web sitesine, kho1990.org’un sunduğu bir takım ayrıcalıklardan faydalanmak üzere bir takım formları site üzerinden yönetime göndererek, site yönetiminden özel bir onay almış kullanım yönü ile özel bir statü ve ayrıcalık sağlanan kişi ve kurumları ifade eder.

2.GENEL ESASLAR
2.1.kho1990.org’a üye olurken vereceğiniz kişisel bilgiler başka bir amaç için kullanılamaz, diğer kişi ve kurumlara verilemez.
2.2 kho1990.org üyeliği kişisel veya kurumsaldır. Bu durum üyelik tipine göre değişir. Üyelik bir başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Bu durumda oluşabilecek olan sorunlardan kho1990.org sorumlu değildir.
2.3 kho1990.org’a üye olurken seçtiğiniz şifre sadece sizin tarafınızdan bilinmektedir. Şifrenizin seçimi ve korunması size aittir. kho1990.org şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.
2.4 kho1990.org’a üye olurken verilen bilgilerin doğru ve geçerli bilgiler olduğu kabul edilir. Ancak, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda (örn. Adı – Soyadı kısmına girilen Türkçe isim olmadığı kabul görecek girişler) kho1990.org, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.
2.5 kho1990.org’da oluşturulan bağlantı sayfası bilgileri tüm kho1990.org üyelerine açıktır. Bu alanlarda özel bilgi vermemek, üyelerin sorumluluğundadır.
3. KULLANIM KURALLARI
Kullanıcılar, aralarında etkileşimi mümkün kılan fonksiyonları kullanırken aşağıdaki koşullara uymayı kabul etmiş sayılır.
3.1. Üyeliğin ardından kullanıcının bu kurallara uymadığına dair bir başka üyeden kho1990.org yönetimine şikâyet gelmesi ya da kho1990.org tarafından böyle bir durumun tespiti durumunda, kullanıcının gönderdiği tüm mesaj ve bilgiler kho1990.org tarafından incelenebilir, forum yazıları ve mesajları herhangi bir uyarıda bulunulmadan silinebilir; bu kişinin üyeliği askıya alınabilir ya da tamamen iptal edilebilir ve gerekirse yasal kovuşturma için bu bilgiler ilgili kurumlarla paylaşılabilir.
3.2. kho1990.org üye kullanıcılara sağlanan web alanlarında her türlü kontrol ve kullanım hakkına sahiptir. kho1990.org aricinde bir kullanıcı, başka bir kullanıcının web alanlarını, istediği gibi kullanmasını engelleyemez.
(birisi başka birisinin tanıtım sayfası ile ile ilgili bir zorlamada bulunamaz yetkisi yok. Yetki bizde daha açık
3.3 Kullanıcı suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, paylaşamaz ya da iletemez. Sitede bu tür bilgilerin hiç bir şekilde bulunması veya saklanması mümkün değildir.
3.4. Kullanıcı bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım yada başka malzeme postalayamaz ya da iletemez.
3.5. kho1990.org kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla kho1990.org web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. kho1990.org kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
3.6. kho1990.org kullanıcıları ve üyeleri, kho1990.org web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin kho1990.org. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından kho1990.org.’ye karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3.7. kho1990.org web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. kho1990.org., kho1990.org kullanıcılarının ve üyelerinin, kho1990.org web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. kho1990.org., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, kho1990.org web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
3.8. kho1990.org., kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin bilgi ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri her türlü zararlarla ilgili olarak kho1990.org.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir. Üye veya kullanıcı verilerinin herhangi bir şekilde elektronik hırsızlık yolu ile çalınmasından veya başka bir şekilde ele geçirilmesinden veya site yönetimince sehven paylaşılmasından veya herhangi bir şekilde elde edilmek suretiyle yetkisiz kişilerce okunmasından veya üyenin/kullanıcının bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. gibi her türlü elde olmayan durumlardan dolayı gelebilecek maddi ve manevi zararlardan kho1990.org sorumlu değildir. Kullanıcılar ve üyeler paylaştıkları/gönderdikleri/kaydettikleri bilgi ve verilerini bu düşünce ile değerlendirerek işlem yapmaları önem arz etmektedir.
3.9. kho1990.org., kullanıcıları ve üyelerinin, kho1990.org web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.
3.10. kho1990.org site dahilindeki interaktif alanlarda kullanıcıların ve üyelerin yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda değildir. kho1990.org üzerinde siyasi ve dini içerikli yazışmalar ve tartışmalar kesinlikle yasaktır. kho1990.org link verdiği, banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir.
3.11. kho1990.org, kullanıcıların ve üyelerinin verdiği ve veri tabanında bulunan bilgileri, istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, site kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanabilme hakkına sahiptir ancak kişilere ait bilgiler tek tek kullanılmayacaktır.
3.12. kho1990.org’da bulunan bütün yazılı, resimli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyalleri kopyalayarak kişisel sayfalarda yayınlamak ve/veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu gibi materyallerin kullanılması halinde mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir ibarenin sayfanın altına eklemesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda kho1990.org bu uyarıyı yaptığından, hiçbir sorumluluk kabul etmez.
3.13. Teknik aksaklıklardan dolayı kho1990.org’da hata ya da kesinti olabilir. Site tek taraflı olarak çeşitli nedenlerden dolayı tamamen kapatılabilir ve yayın hayatından tamamen çekilebilir.
3.14. kho1990.org, hizmetin herhangi bir şekilde kesilmesinden ve taahhüt ettiği hizmetin herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen yapılamamasından sorumlu değildir. kho1990.org sitesi, hizmetin kesintisiz veya başka bir şekilde yapılacağını garanti etmez, kho1990.org taahhüt ettiği hizmetin yapılmamasından, yayın hayatının geçici veya kalıcı olarak tamamen sonlandırılmasından dolayı 3.15 madde hükümleri haricinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yayın hayatının geçici veya kalıcı olarak tamamen sonlandırılmasından dolayı hiçbir kullanıcı her ne sebeple olursa olsun 3.15 madde hükümleri haricinde başka bir talepte bulunmayacağını beyan ve kabul eder.
3.15. kho1990.org’un yayın hayatının geçici veya kalıcı durdurması ve/veya hizmetin herhangi bir şekilde kesilmesinden ve/veya taahhüt ettiği hizmetin herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen yapılamamasından dolayı normal üye olan kişi ve kurumlara karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. kho1990.org yayınının geçici durması: kho1990.org herhangi bir sebeple yayın hayatına geçici olarak ara verebilir veya yayın hayatı herhangi bir sebeple geçici olarak durabilir. Herhangi bir sebep ile geçici olarak yayın hayatının durdurulması soncunda yayın hayatına yeniden başlanılan tarih esas alınarak üyelik ve reklam anlaşmaları kaldığı yerden devam eder. Yayın olmayan günler anlaşma yapılan süre sonuna eklenir. Üyelere/talep edenlere satın aldıkları hizmetin bedeli aynı şekilde kullanmadığı süreler esas alınarak hesaplanarak (faizsiz) iade edilir. Üyeler veya hizmet satın alanlar bunun haricinde evindeogre.com’dan herhangi bir şey talep edemezler.
3.16. kho1990.org yayınının kalıcı olarak sonlanması: kho1990.org herhangi bir sebeple yayın hayatını kalıcı olarak sonlandırabilir. Bu durumda anlaşma yapılan kurumlara verilecek bedel Üyelere/talep edenlere satın aldıkları hizmetin bedeli aynı şekilde kullanmadığı süreler esas alınarak hesaplanarak (faizsiz) iade edilir. Üyeler veya hizmet satın alanlar bunun haricinde evindeogre.com’dan herhangi bir şey talep edemezler.

4.ÜYELİK
4.1 kho1990.org’a üye olurken veya kullanırken verilen bilgilerin doğruluğu göz önünde bulundurulur. Yanlış beyanlardan dolayı oluşabilecek hatalardan kho1990.org sorumlu değildir. Her kullanıcı, kho1990.org’da yalnızca bir tek üyelik kaydı açma hakkına sahiptir. Eğer bir kullanıcının birden çok kayıt açtığı tespit edilirse, bu,kho1990.org kurallarının kesin bir ihlali sayılır ve bu kullanıcının tüm üyelik kayıtları iptal edilir.
4.2 kho1990.org’a üye olurken veya kullanırken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. kho1990.org verilen e-postanın doğruluğuna inanır ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan kho1990.org sorumlu değildir. Üye veya kullanıcı, bir tanıdığına kho1990.org davetiyesi gönderirken üyenin belirtmiş olduğu e-posta adresi, alıcıya giden e-posta mesajının “gönderen” kısmında yer alır.
4.3 kho1990.org üyeleri istedikleri zaman bildirerek üyelikten çıkabilir. kho1990.org da herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.
4.4 kho1990.org kurallarına aykırı davranışları nedeniyle üyeliği iptal edilen bir kişi, aksi kho1990.org tarafından onaylanmadıkça tekrar kho1990.org’a kayıt olamaz; kayıt yapması durumunda bu kayıt da herhangi bir uyarıya gerek görülmeksizin iptal edilir.
4.5. burada yapılan her türlü işlemden dolayı kho1990.org üzerinden iş yapan, yaptıran veya aracılık eden her gerçek veya tüzel kişi yaptıkları işler kapsamında vergiye tabi olabilirler. Bu durum siteyi kullanan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili bir durumdur. Siteyi ve siteyi yöneten /idare eden ve veya site çalışanlarını hiçbir şekilde bağlamaz.
4.5. Bu sayfada yer alan maddeler, değişikliklerin bu sayfadan belirtilmesi şartıyla kho1990.org tarafından istendiği zaman değiştirilebilir.
5.GÜVENLİK
5.1. Kendi güvenliğinizle ilgili olarak diğer üyelere göndereceğiniz mesajlarda asla kredi kartı numaranızı yazmayınız.
5.2. kho1990.org, gönderdiğiniz bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

6. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
6.1. kho1990.org’a üye olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren anlaşma, kho1990.org tarafından herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilebilir. Aynı şekilde üyelerde önceden haber vermeksizin üyeliklerini sonlandırabilir veya herhangi bir zamanda kho1990.org ‘un bilgilendirilmesi durumunda üyelik iptal edilecek ve bu sözleşme sonlandırılmış sayılacaktır.
6.2. kho1990.org kullanıcıları ve üyeleri, kho1990.org web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Ankara Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar. Bu anlaşmanın bir suretinin yazılı olarak çıktısının alınması üye sorumluluğundadır.